Rólunk

Az orti.hu független, ortodox zsidó, magyar nyelvű közéleti-vallási publikáció. Célja a hagyományos zsidó értékek mindennapi megjelenítése közérthető, modern formában.

A szerzők az oldalon önkéntes alapon, honorárium nélkül, magánszemélyként publikálnak, szervezet vagy társaság nem áll mögöttünk, a honlap költségeit magunk térítjük meg.