Chanukai extra: a törzsfők ajándékai

Nemrég olvastuk a Tórából Jákob 12 fiának születését és névadását, azaz Izrael 12 törzsét (Mózes 1., 29:32-30:24, 35:18). Ebből kiderült, hogy a 12 fiú 4 anyától született: Leától (6), Rácheltől (2), illetve az ő szolgálónőiktől, Zilpától és Bilhától (2-2).

Chanukakor a 12 törzs vezetőjének ajándékairól olvasunk, amit a pusztai Szentély felavatására hoztak (Mózes 4., 7:12-89). Mindennap egy törzsfő ajándékát olvassuk. Azonban mivel Chanuka csak 8 napos, ezért az első 8 törzsfő kiemelt szerepet kap.

Ez lehet a magyarázata annak, hogy jelentős eltérések vannak a két névlistában. A fenti ábrán az első oszlopban látható, hogy milyen sorrendben mutatták be az ajándékokat, a másodikban a születésük sorrendjét.

Az alapvető szabály ez: először Lea fiai következnek, azután Ráchel fiai (vagy azért, mert Leának 6 fia született, Ráchelnek 2, vagy azért, mert Lea az idősebb), és végül a szolgálónők fiai.

Lea fiain belül a sorrend annyiban változik, hogy Reuvén és Simon a lista aljára kerülnek, Reuvén azért, mert hibát követett el, amikor (Bölcseink magyarázata szerint) Ráchel halála után áttolta apja ágyát Bilha sátrából Leáéba, hogy ezzel is védje anyja becsületét (ld. Mózes 1., 35:22, 49:4). Simon pedig a Sechemben történtek miatt (ld. 34:25, 49:6). Ebből adódik az első 5 törzsfő sorrendje: Jehudá, Jiszáchár, Zevulun, Reuvén és Simon.

Ezután Gád következik, aki kivétel (erre mindjárt visszatérünk). Majd Ráchel fiai, sorrendjük szerint: Joszéf és Binjámin. Joszéf két törzsre vált szét, Jákob pedig úgy határozott, hogy Efráim való előrébb, annak ellenére, hogy ő született később (Mózes 1., 48:19).

Végül pedig a szolgálónők fiai következnek: Dán, Áser és Náftáli. Dán és Náftáli születési sorrendjük szerint állnak. Ők Ráchel szolgálónőjének, Bilhának a fiai, de Áser közöttük áll, feltehetőleg azért, mert testvére, Gád előrébb került a listában. Csak az a kérdés, hogy Gád miért került előrébb?

Itt kerül a képbe a chanukai ill. purimi történet. Chanukakor a megváltás Lea fiain (Lévi leszármazottai a kohénok, tőlük származnak a Chásmonáimok), Purimkor Ráchel fiain keresztül érkezett (Mordecháj és Eszter Binjámin törzséből származnak). Ezért Chanukakor, azaz az első 8 törzsfő sorrendjében, ők kerülnek előtérbe.

Azáltal, hogy Lea szolgálónőjének, Zilpának elsőszülöttje, Gád, előrébb kerül a sorrendben, éppen Lea és Ráchel fiai közé, kiszorítja Binjámint az első 8 listájából.

Ennek az lehet az oka, hogy Binjámin nem Chanuka, hanem Purim ünnepéhez kapcsolódik. És a lehető legjobb lehetőség ennek hangsúlyozására az, hogy Gád kerüljön előrébb, hiszen ő az, aki a természetes sorrend szerint az első 8 fiú utánra kerül, és ő a „rangidős”, vagyis ő következne Binjámin után azonnal, mivel ő született Lea szolgálónőjének először.

Ezáltal magyarázatot adtunk minden változásra, ami a törzsfők sorrendjében történik, úgy, hogy utalást is felfedeztünk benne a chanukai és purimi eseményekre.

Vélemény, hozzászólás?