Jitró négy feltétele – és három jó tulajdonság, amit a Tóratanulás fejleszt

Jitró, Mózes apósa, akiről mindig az évnek ebben az időszakában olvasunk a Tórából, és emlékeztet minket arra, hogy ne vállaljuk magunkat túl.

Jitró azt látta, hogy Mózes előtt hosszú sorok állnak, és kérdezősködnek. Jön az apósa, és mondja neki, hogy nem fogja bírni. Inkább keressen olyan embereket, akikre rá tudja bízni a kisebb feladatokat.

Négy feltételt ír le (Mózes 2., 18:21), hogy milyen emberre bízhatja rá ezeket a tennivalókat (elsősorban bíráskodást). Sok magyarázónak feltűnik, hogy ezekből csak az első az, amit Mózes megtartott (Mózes 2., 18:25):

  1. Ánsé chájil – erős emberek.
  2. Jiré Elokim – istenfélők.
  3. Ánsé emet – igazság emberei.
  4. Szoné becá – gyűlölik a megvesztegetést.

Miért van szüksége egy bírónak ezekre?

  1. Azért kell erősnek lenni, hogy ne lehessen őt megfenyegetni.
  2. Azért kell istenfélőnek lenni, hogy semmi más körülmény ne tudja befolyásolni.
  3. Az igazságot kell keresnie az ügyben.
  4. A megvesztegetést azért kell gyűlölnie, nehogy elfogadja.

A Mózes által végül kijelölt embereket a Tóra azonban viszont csak „erős emberek”-nek nevezi. Miért?

Azt válaszolja erre az egyik kedvenc magyarázóm, a Neciv (Naftali Cvi Jehuda Berlin, 1816-1893), hogy azért, mert Jitró azt akarta javasolni, hogy nem feltétlenül kell, hogy törvénytudó emberek legyenek (hiszen nehéz lehet ilyen sok tudóst találni). Elég, ha egyszerű embereket talál, akikben van igazságérzet.

A Tóra tanulmányozása ugyanis – ha megfelelően csináljuk – kifejleszti az emberben, a fentebb említett 2., 3., 4. tulajdonságot: az istenfélelmet, az igazságkeresést és a megvesztegetés gyűlöletét.

Értsük meg ezek közül alaposabban a 3. tulajdonságot: „igazság emberei”. Mi a különbség aközött, hogy valaki igazságot beszél vagy igazságnak az embere?

Aki igazságot beszél, az nem hazudik. Az igazság embere azonban ennél jóval többet jelent.

Ez egy különleges adottság, hogy képes megérezni, kiszagolni, akár tanulás nélkül is azt, hogy mi az igazság. Aki azonban nem születik ilyen képességgel, az a Tóra tanulása által kifejlesztheti azt saját magában.

Mózes végül nem fogadta meg teljesen apósa javaslatát. Ő ugyanis Tóratudósokat keresett, akikben ez a három utóbbi tulajdonság nem veleszületett jellemző, hanem a Tóra tanulásának a gyümölcse. Ezért náluk már csak az első tulajdonság szerepel (erős emberek) – az egyetlen, amit a Tóra tanulása nem fejleszt ki természetes módon.