Hírek – honnan tájékozódjunk?

Már a Tóra is ír arról, hogy nem mindegy, hogy hogyan olvassuk a híreket, és hogy milyen forrásokból tájékozódunk.

Mózes apósa, Jitró, hallotta, hogy milyen csodák történtek a zsidókkal, amikor kivonultak: kettévált a tenger és megszabadította őket Egyiptomból. Amikor meghallotta, hogy ilyen jó a helyzet, akkor eljött Mózeshez és népéhez. És Mózes újra elmesélt neki mindent, ami történt.

De miért kellett ismét elmondania? Hiszen Jitró eleve éppen azért jött, mert mindent hallott! Sőt: miután Mózes ismét elmondta, Jitró egészen meg volt döbbenve, és jelentősen megváltozott a véleménye:

Most már tudom, hogy nagyobb az Örökkévaló minden más istenségnél!” (Mózes 2., 18:11)

Vajon csak udvariasságból mondta mindezt?

Rav Elimelech Biderman ezt úgy magyarázza, hogy nem mindegy, hogy az ember kitől hallja a „híreket”. Például az aktuális izraeli helyzetet. Lehet, hogy az újság, amit olvas, neméppen barátja a zsidóknak.

Ugyanígy az sem mindegy, hogy aki a híreket elmondja, hisz-e a Teremtőben, követi-e a törvényeit, és tanulmányozza-e a Tóráját. Ha igen, akkor a híreket is egészen más szemüvegen keresztül mondja el.

Amikor kettévált a tenger, a Tóra így ír:

Hallották a népek és megijedtek, rettegés fogta el Filisztea lakót, akkor döbbentek meg Edom nagyjai, Moáv hatalmasait elfogta a remegés, megolvadtak Kánaán minden lakói.” (Mózes 2., 15:14)

Ehhez a „külföldi világhíradóhoz” képest Mózes elmondása valóban egészen más színben engedte Jitrónak látni a közelmúlt eseményeit.

A minap kérdezték tőlem, hogy mit szólok ahhoz, hogy micsoda dolgok történnek a világban? Hogyan engedheti meg az Örökkévaló azt, ami most történik Izraelben?

Már maga a kérdés is azt mutatja, hogy aki kérdezte, az a híreket egy bizonyos fajta szemüvegen keresztül hallgatta, és ezt a szemüveget nem azoké, akik a Tórát követik és a Teremtő Gondviselésének, kezének nyomát látják és keresik.

Már csak ezért is érdemes „Mózes híreit” is időnként meghallgatni: a Tórát tanulni, hogy segítsen megszerezni a megfelelő látásmódot, hogy a világ és az életünk minden eseményében sikerüljön felfedeznünk a magasabb szintű valóságot.