Tóra és környezetvédelem

Sokan furcsállva olvassuk a híreket egyes környezetvédő mozgalmak Izrael-ellenes megnyilatkozásairól. A hetiszakaszunk figyelmes olvasása által – egyebek mellett – ennek a konfliktusnak a hátterébe is bepillantást nyerhetünk. További olvasnivaló a témában: 50 years of failed…

Szóbeli Tóra – a rabbik kitalációja?

A vallásos zsidóság számára a mindennapjainkat meghatározó törvény a Tóra. A Tóra szűkebb értelemben Mózes öt könyvét jelenti, mely része a keresztény Bibliában is megtalálható Ószövetségnek (melyre a zsidóságban úgy hivatkozunk, mint Tanach, vagy: a héber Biblia).

A Tórát, a mózesi törvényeket, a Bibliában megtalálható leírás alapján Mózes kapta meg az Örökkévalótól. Aki a Biblia igazságában hisz, annak aligha lehet kétsége a mózesi törvények autentikus eredetével kapcsolatban (anélkül, hogy komolyabb önellentmondásba keveredne).