Sivát háMinim – az öröm hét fajtája

„Mert Örökkévaló Istened jó országba visz […] búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma országába, olajbogyó és [datolya]méz országába.” (Mózes 5., 8:7-8)

A Tóra Izrael földjét hétféle típusú terméssel dicséri. De vajon miért éppen ez az a hét növény, amik a lehető legalkalmasabb dicséretei a Szentföldnek?

Mit szimbolizálnak ezek a növények?

A hét fajta megfeleltethető a boldogság hétféle megjelenésének. Ez a hétféle öröm a Menórához hasonló módon elrendezhető, mégpedig a Tórában leírt említések sorrendje szerint.

Az elsőként említett fajta (búza) megfeleltethető a Menóra középső, egyedül álló ágához, míg a továbbiak egymással párba állíthatóak, hasonlóan a Menóra külső, páronként egybekapcsolt ágaihoz (a második a harmadikkal, a negyedik az ötödikkel, a hatodik a hetedikkel).

1. Búza: táplálék, megélhetés. Az öröm legalapvetőbb megnyilvánulása a „mindennapi kenyér” (vö. Mislé 30:8), amikor az ember olyan hálát érez, hogy még a legalapvetőbb létfeltételeinek is képes örülni. Ezért ez az öröm felel meg a Menóra talapzatához kapcsolódó, középső ágnak.

2. Árpa: sör, vigadozás, múlandó örömök. A vígasság és a szórakozás szimbóluma.

3. Szőlő: bor, az emelkedett, tiszteletteljes, stabil öröm szimbóluma. Ünnepeinket, jeles napjainkat borral szenteljük meg.

4. Füge: a szellemi örömök édessége, a mély megértés felett érzett sikerélmény. A magyarázatokban elmélyülő Tóratanulás szimbóluma. A fizikai világban a jó minőségű termékek birtoklása felett érzett örömnek felel meg.

„Még az üresek [kevésbé előkelő zsidók] is tele vannak micvákkal, akárcsak a gránátalma magokkal.” (Szanhedrin 37a, Énekek éneke 4:3 alapján)

5. Gránátalma: a mennyiségek felett érzett örömöt szimbolizálja. Míg a füge a minőségi aspektust, a gránátalma a mennyiségi aspektust hangsúlyozza. Megfeleltethető a nagy tudással, sok ismerettel rendelkező Tóratudósnak, vagy a fizikai világban a nagy vagyonnal rendelkező gazdag embernek.

6. Olajbogyó: a tűz, a fény forrása. A lángoló lelkesedés, izgatottság, hevességből eredő öröm szimbóluma.

„Az igaz ember virágzik, mint a datolyapálma.” (Zsoltárok 92:13)

7. Datolya: a hagyomány az igaz embert a pálmafához hasonlítja, mert nagy és stabil. Cselekedetei, tulajdonságai és tudása teszik naggyá. Az öröm legteljesebb érzésének felel meg, a teljesség feletti örömnek.

Az utolsó hat fajtát az alábbi táblázatban foglalhatjuk össze:

Érzelem Tanulás Növekedés
rövidtávú 2. Árpa
sör / vigasság
4. Füge
édesség / minőség
6. Olajbogyó
fény, tűz / lelkesedés
hosszútávú 3. Szőlő
bor / ünnepélyesség
5. Gránátalma
magvak / mennyiség
7. Datolya
pálmafa / igaz ember, beteljesedés

Vélemény, hozzászólás?