Mi az, amit inkább észre se vegyünk?

A 119. zsoltár a Zsoltárok könyvének leg­hosszabb fejezete.

Szerkezete különleges: a héber ábécé [álefbét] minden betűjére 8-8 mondatot ír. E mondatok visszatérő témája a Tóra, a törvények szeretete, különleges hatá­sa az ember életére.

Szokás, hogy valahányszor megemlékezünk egy elhunyt emberről, akkor héber nevének betűiből válogatást állítunk össze. Ha példá­ul Mose volt az illető neve, akkor a mem, sin, hé héber betűknek megfelelő 8-8 mon­datot (összesen tehát 24-et) olvasunk fel az emlékére.

A szöveg témája csak látszólag ismétlődő. A figyelmes szem igazi gyöngyszemeket, kife­jező gondolatokat találhat ebben a huszon­kétszer nyolc mondatban. Íme az egyik (mely a betűnél található):

Fordítsd szívemet tanúságaid felé, és ne a javak felé. Távolítsd el szememet a felesle­ges dolgok látásától – az utaidon éltess!” (Zsoltárok 119:36-37)

Ez a két sor arra tanít minket, hogy hogyan állítsuk be az életünkben a megfelelő irányt és fókuszt. Mi az, amire összpontosítsunk?

Sok embert ismerünk ugyanis, akiknek ener­giái egy jelentős része arra megy el, hogy különböző dolgokon kesereg. Ez gyak­ran egybeesik az anyagi témákkal: ki mire mit költött el.

Kicsiben: a család, a rokonok, az ismerősök. Nagyban: a hitközség, az önkormányzat, az állam. És nem utolsósorban: mennyi minden másra is el lehetett volna ezt a pénzt költeni.

Fordítsd szívemet tanúságaid felé, és ne a javak felé!”

Azt, hogy más mit csinált ros­szul, mi úgysem tudjuk befolyásolni. Akkor miért emésztjük magunkat ezen?

A Tóra arra tanít minket, hogy szabad ros­szat mondani akkor, ha abban van konstruk­tív célzat [láson hárá letoelet]. Milyen egyszerű kritérium, és mégis mennyi mindent magában foglal!

Távolítsd el a szememet a felesleges dol­gok látásától!” Az, hogy az ember mit vesz észre és mit nem, rengeteget elmond róla.

Aki megtanította, megedzette a saját szemét a „jó látásra”, az tudja, hogy hogyan lássa meg minden helyzetben a lehetőséget, min­den emberben a jóra való, fejleszthető ké­pességet, és azt is, hogy hogyan ne lássa meg – ne is vegye észre azt, aminek az ész­revétele által semmit sem tud elérni.

Az utaidon éltess” – ez az alternatívája a korábbiakban kritizált életmódnak. Az Örökkévaló utakat, vagyis útvonalakat mu­tat számunkra. Ezek az útvonalak a szel­lemi-lelki fejlődést egymást követő, stratégi­kus lépései.

Különböző útvonalak vannak a különféle emberek eltérő igényei számára – ezért ír a zsoltár többes számot.

Ezek az utak jelentik számunkra az életet.

Az élet – spirituális értelemben – eltér a bio­lógiai élettől. Ahogyan Bölcseink tanítják: a jó emberek haláluk után is élőnek neveztet­nek, míg a gonoszak életükben is halottnak (Beráchot 18a-b).

Vélemény, hozzászólás?