Törvényeink és törvénykönyveink

A mostani hetiszakasz középpontjában egy igen szokatlan téma áll: a polgárjogi törvények, az egyszerű emberek peres ügyei. A Tóra részletesen ír arról, hogy milyen szabályok alapján kell ezeket intézni.

Számos kezdő érdeklődő – teljes joggal – meglepődik ezen. Hiszen minden más kultúrában ezeket a témákat csak az arra illetékeseknek tartogatják: bíróknak, ügyvédeknek.

A zsidóság azonban többszörösen is kiemeli: a Tórában egy hangsúlyos hetiszakaszba kerül (közvetlenül a Tóraadás után), a jesivákban a tanulmányok középpontjában áll, és a rabbinikus tanulmányok között is előkelő helyet foglal el, hiszen a dáján (rabbinikus bíró) az egyik legtöbb tanulmányt igénylő feladat, melyet a legkiválóbb Tóratudósok számára tartogatnak.

Ezek a törvények különösen sok részletet tartalmaznak, ezért annyira alkalmasak a 13-18 éves jesivában tanuló fiatal fiúk fejlődőben lévő, friss és fiatalos intellektusának gondozására. Az igazságérzéket is fejleszti (ld. alábbi, Jitró négy feltétele c. cikket), valamint a Tórában való fáradozás által az Örökkévalóval való kapcsolatot is megerősíti.

Ezek a törvények alkotják a zsidó élet útmutatójának, a Sulchán Áruchnak négy kötete közül az egyiket. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy közelebbről is megismerkedjünk e könyv négy részével.

Alapvetően a Misna és a Talmud az, ami leírja a Tórában szereplő törvények konkrét gyakorlati vonatkozásait. Mivel azonban ezekben a könyvekben gyakran nehéz megtalálni az instrukciókat, mivel szövevényesek és egy téma több, váratlan helyen is előfordul, valamint sok magyarázat és értelmezés is íródott róluk, ezért történelmünk során több rendszerező törvénykönyv is készült.

Talán az első legjelentősebb ezek közül Rámbám (másnéven Maimonidész) Misne Torá c. műve, mely a 12. században íródott, és 14 kötetben foglal össze minden törvényt. Ehhez  képest lényegesen rövidebb – és jelentős részben épít Rámbám szövegére – a Joszéf Káro által a 16. században írt Sulchán Áruch, mely már csupán 4 részből áll. Rámbámmal ellentétben ez kizárólag csak azokat a törvényeket tartalmazza, melyek napjainkban is érvényesek, amikor nem áll a Szentély és nincsenek áldozatok.

A Sulchán Áruch 4 része – valamint teljes szerkezete – követi a Tur beosztását, mely egy hasonló, 13. században írt rendszerező törvénykönyv, ami a Sulchán Áruch megjelenése előtt meghatározó szerepet töltött be.

A négy rész közül az első az Orách Cháim [az élet útja] az egyszerű emberekhez szól. Ebben vannak az imák, ünnepek, étkezés, áldások, és zsinagógai szabályok. Ez megfeleltethető annak a tudásnak, ami minden vallásos zsidó embertől elvárható.

A második rész a Jore Déá [a tudás mutatója] azoknak szól, akik többet akarnak tudni mint az átlag: kóserság, mikve, Tóratekercsek írása, bálványimádás tilalma. Olyan ügyek, melyekről az emberek többsége rabbit kérdez.

Így a négy rész megfeleltethető egy ember fejlődési fokozatainak: az első az egyszerű emberek tudása, a második azoké, akik gyarapítani, bővíteni szeretnék ismereteiket.

A harmadik és a negyedik szint célja viszont már az, hogy tudásával másokat segítsen, két egymással szembehelyezkedő módon.

A Chosen Mispát [ítélet mellvértje] a konfliktusok feloldásáról szól. Ebben szerepelnek ugyanis a különféle peres ügyek: lopás, károkozás, őrzés, gondatlanság, stb. Azáltal, hogy a bíró helyes ítéletet hoz ember és embertársa között, teljesíti a talmudi mondást:

A Tóratudósok sokasítják a békét a világban.” (Beráchot 64a)

Ezzel szemben az Even HáEzer [segítő kő] éppen ellenkezőleg: konfliktusok helyett a lehető legerősebb ember-ember kapcsolat részleteit, a házasság és válás törvényeit tartalmazza.

Összefoglalva: a Sulchán Áruch által lefektett fejlődési útmutató az egyszerű vallási rituáléktól kezdődik, és innen vezeti az embert arra, hogy tudását tovább építse, és másokat is segítsen azzal.