Máhárál: Prága forradalmi gondolkodója

A prágai Máhárál (Jehuda Löw ben Becálél, 1512-1609) az egyik legnagyobb hatású zsidó filozófus volt.

Igen termékeny szerző volt: csaknem 100 évet élt, és 70 éves koráig nem is írt semmit. A számos kötetet megtöltő, egész Talmudot meghaladó hosszúságú könyveit ebben az utolsó 30 évben írta.

Műveinek célja, lényege:

rámutatni a sokszor megdöbbentőnek és provokatívnak tűnő talmudi és tórai tanítások mögötti mélyebb, rejtett jelentésre.

Ahhoz, hogy ezt elérje, egészen egyedülálló módon kombinálja a kabbalának és a filozófiának a tudományát.

Géniusza számos nemzedék számára jelentett egész életet megtöltő inspirációt: a haszidizmus irodalma is hozzá fordult, valamint a legutóbbi időkben Jichák Hutner rabbi (1906-1980), majd Mose Sapira rabbi (1935-2017).

Jehosuá Hartman rabbi könyveiből részletes lábjegyzetekkel ellátott, új szerkesztésű köteteket is kiadott a legutóbbi évtizedekben.

A fentiek fényében talán nem meglepő, hogy a Bét Jehuda zsinagóga heti háromszor 10 perces online tanulásain Máhárál művei igen népszerűek, számos érdeklődőt vonzanak.

A legutóbbi időben a Netivot Olám c. művét tanulmányoztuk behatóbban. Erről a szerző a bevezetőben azt írja, hogy semmi más célja nincsen vele, minthogy Bölcseink mondásait megmagyarázza benne.

Ha azonban alaposabban megvizsgáljuk, ennél jóval összetettebb kép tárul elénk. Egyik első műve, a Beér HáGolá célja – amint írja is – az, hogy vitatkozzon azokkal a magyarázókkal, akik a talmudi mondásokat túlságosan leegyszerűsítő módon kívánják értelmezni.

A Máhárál szerint a talmudi mondásokban semmi sem véletlen és semmi sem tévedés. Minden mértani pontossággal kíván kifejezni egy mély igazságot a szellemi világok törvényeiről.

Eszerint megérthetjük, hogy a Netivot Olám szándéka is hasonló, csak maga a mű átfogóbb. 32 „ösvényből”, 32 témából áll. Minden témához összegyűjti és rendszerezi a talmudi mondásokat.

Az egyes ösvényeket azonban még korábbról indítja: Salamon király Példabeszédek (Mislé) könyvéből választ egy idézetet, melynek – akárcsak a talmudi mondások esetében – megvilágítja a rejtett mélységeit.

Nyelvezete egyszerű, tiszta héber, az ismétlésektől sem mentes. Gondolatvilága azonban mély és átfogó.

Törekszik arra, hogy egy-egy fogalmi újítással számos kérdésre egyszerre tudjon válaszolni.

Online tanulócsoportunkban 10 alkalmon keresztül foglalkoztunk a temimut (tisztaság, egyszerűség) fogalmával és az abben rejlő különleges lehetőségekkel.

Jelenleg a jó szív ösvényén haladunk tovább, melynek ereje, hogy számos más tulajdonságra is jó hatással van.

Vélemény, hozzászólás?