Tanach

Avagy a zsidó Biblia: Torá (Mózes öt könyve), Neviim (próféták könyvei), Ketuvim (egyéb szent iratok). Tartalmilag nagyrészt megegyezik a keresztény Biblia Ószövetség részével.